سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
گناهى که تو را زشت نماید نزد خدا بهتر است از کار نیکى که پسندت آید . [نهج البلاغه]